Tên xe
Hình ảnh
Đơn giá
Đặt xe
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Vinh vào thành phố - Đi riêng
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Vinh vào thành phố - Đi riêng
450.000
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Vinh vào thành phố - Đi riêng
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Vinh vào thành phố - Đi riêng
150.000
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Vinh vào thành phố - Đi riêng
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Vinh vào thành phố - Đi riêng
100.000

Đang cập nhật