Tên xe
Hình ảnh
Đơn giá
Đặt xe
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Pleiku vào thành phố - Đi riêng
Xe 16 chỗ - Từ sân bay  Pleiku vào thành phố - Đi riêng
500.000
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Pleiku vào thành phố - Đi riêng
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay  Pleiku vào thành phố - Đi riêng
400.000
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Pleiku vào thành phố - Đi riêng
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay  Pleiku vào thành phố - Đi riêng
350.000

Đang cập nhật