Tên xe
Hình ảnh
Đơn giá
Đặt xe
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về AVANI Quy Nhơn Resort - Đi riêng
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về AVANI Quy Nhơn Resort - Đi riêng
1.100.000
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về AVANI Quy Nhơn Resort - Đi riêng
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về AVANI Quy Nhơn Resort - Đi riêng
550.000
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về AVANI Quy Nhơn Resort - Đi riêng
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về AVANI Quy Nhơn Resort - Đi riêng
400.000
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về FLC Nhơn Lý Resort - Đi riêng
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về FLC Nhơn Lý Resort - Đi riêng
1.000.000
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về FLC Nhơn Lý Resort - Đi riêng
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về FLC Nhơn Lý Resort - Đi riêng
400.000
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về FLC Nhơn Lý Resort - Đi riêng
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về FLC Nhơn Lý Resort - Đi riêng
330.000
Xe 16 chỗ - Từ thành phố Quy Nhơn ra sân bay Phù Cát - Đi riêng
Xe 16 chỗ - Từ thành phố Quy Nhơn ra sân bay Phù Cát - Đi riêng
850.000
Taxi 7 chỗ - Từ thành phố Quy Nhơn ra sân bay Phù Cát - Đi riêng
Taxi 7 chỗ - Từ thành phố Quy Nhơn ra sân bay Phù Cát - Đi riêng
390.000
Taxi 4 chỗ - Từ thành phố Quy Nhơn ra sân bay Phù Cát - Đi riêng
Taxi 4 chỗ - Từ thành phố Quy Nhơn ra sân bay Phù Cát - Đi riêng
280.000
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về thành phố Quy Nhơn - Đi riêng
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về thành phố Quy Nhơn - Đi riêng
850.000
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về thành phố Quy Nhơn - Đi riêng
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về thành phố Quy Nhơn - Đi riêng
390.000
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về thành phố Quy Nhơn - Đi riêng
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Phù Cát về thành phố Quy Nhơn - Đi riêng
235.000

Đang cập nhật