Tên xe
Hình ảnh
Đơn giá
Đặt xe
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Phú Bài về thành phố Huế - Đi riêng
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Phú Bài về thành phố Huế - Đi riêng
190.000
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Phú Bài về thành phố Huế - Đi riêng
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Phú Bài về thành phố Huế - Đi riêng
150.000

Đang cập nhật