Tên xe
Hình ảnh
Đơn giá
Đặt xe
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Đồng Hới - TP Đồng Hới - Đi riêng
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Đồng Hới - TP Đồng Hới - Đi riêng
220.000
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Đồng Hới - TP Đồng Hới - Đi riêng
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Đồng Hới - TP Đồng Hới - Đi riêng
130.000

Đang cập nhật