Tên xe
Hình ảnh
Đơn giá
Đặt xe
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Cát Bi vào thành phố - Đi riêng
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Cát Bi vào thành phố - Đi riêng
200.000
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Cát Bi vào thành phố - Đi riêng
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Cát Bi vào thành phố - Đi riêng
300.000
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Cát Bi vào thành phố - Đi riêng
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Cát Bi vào thành phố - Đi riêng
500.000

Đang cập nhật