Tên xe
Hình ảnh
Đơn giá
Đặt xe
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Cần Thơ vào thành phố - Đi riêng
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Cần Thơ vào thành phố - Đi riêng
450.000
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Cần Thơ vào thành phố - Đi riêng
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Cần Thơ vào thành phố - Đi riêng
500.000
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Cần Thơ vào thành phố - Đi riêng
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Cần Thơ vào thành phố - Đi riêng
800.000

Đang cập nhật