Tên xe
Hình ảnh
Đơn giá
Đặt xe
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Cà Mau vào thành phố - Đi riêng
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Cà Mau vào thành phố - Đi riêng
400.000
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Cà Mau vào thành phố - Đi riêng
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Cà Mau vào thành phố - Đi riêng
550.000
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Cà Mau vào thành phố - Đi riêng
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Cà Mau vào thành phố - Đi riêng
400.000

Đang cập nhật