Tên xe
Hình ảnh
Đơn giá
Đặt xe
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Buôn Ma Thuột vào thành phố - Đi riêng
Xe 16 chỗ - Từ sân bay Buôn Ma Thuột vào thành phố - Đi riêng
650.000
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Buôn Ma Thuột vào thành phố - Đi riêng
Taxi 7 chỗ - Từ sân bay Buôn Ma Thuột vào thành phố - Đi riêng
160.000
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Buôn Ma Thuột vào thành phố - Đi riêng
Taxi 4 chỗ - Từ sân bay Buôn Ma Thuột vào thành phố - Đi riêng
140.000

Đang cập nhật