Hướng dẫn đặt xe

Hướng dẫn đặt xe Sunlight EC

Các bước hướng dẫn đặt xe tại Taxisonghong.com

1. Chọn Tuyến

 

Chọn tuyến đường

 

2. Chọn Xe

 

Chọn xe

 

3. Đặt xe

 

Đặt xe

 

4. Nhập thông tin liên hệ

 

Điền thông tin

 

5. Lựa chọn hình thức thanh toán và Hoàn tất đặt xe

 

Chọn phương thức thanh toán- Đặt xe